06-20780348 info@artstuc.nl

Disclaimer

Voorwaarden betreffende het gebruik van de website van Roefs motortrading

Roefs motortrading heeft al het mogelijke gedaan om te waarborgen dat de informatie die via Roefs motortrading’s website op het internet wordt verschaft nauwkeurig is op het moment dat deze in de website wordt opgenomen. Er kunnen zich echter onopzettelijke en toevallige fouten voordoen, waarvoor Roefs motortrading zijn verontschuldigingen aanbiedt.

Roefs motortrading geeft geen bevestiging of garanties ten aanzien van de informatie die via deze site wordt verschaft en behoudt zich het recht voor om -zonder kennisgeving- op elk gewenst moment veranderingen en correcties daarin aan te brengen. Roefs motortrading is niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of omissies in de website van Roefs motortrading, en alleen de bezoeker is verantwoordelijk voor beslissingen gebaseerd op de informatie opgenomen in de website van Roefs motortrading. Roefs motortrading is niet aansprakelijk voor enige directe, bijzondere, indirecte, bijkomende of gevolg schade, of enigerlei schade – van welke aard en ten gevolge van welke oorzaak dan ook – ten gevolge van het gebruik van de informatie die – hetzij direct hetzij indirect – via de website van Roefs motortrading wordt verkregen.

Alle aan Roefs motortrading verstrekte persoonlijke informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Zonder schriftelijke toestemming van Roefs motortrading mag niets van Roefs motortrading gekopieerd worden.